Šolski center Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola