Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola