Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola