Fakulteta za pravo in poslovne vede

Knjižna polica

🏁 Krekov trg 1, 1000 Ljubljana
☎️ 08 205 2300
☎️ 01 432 1039
📩 referat@kat-inst.si
💻 http://www.fppv.si/

Univerzitetni program

Poslovne vede

Magistrski program

Poslovne vede II