Izobraževalni center energetskega sistema, Višja strokovna šola