Skaldens, zasebni zdravstveni zavod, OE Višja strokovna šola za ustne higienike