PREDSTAVLJA SE: Fakulteta za dizajn

Kako bi se predstavili?

Fakulteta za dizajn (FD) je samostojni visokošolski zavod ter od leta 2011 pridružena članica Univerze na Primorskem. Izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje Dizajn, ki obsega: smer Notranja oprema, smer Vizualne komunikacije, smer Tekstilije in oblačila ter od leta 2014 dalje še sodobno in izrazito interdisciplinarno smer Dizajn management. Vse smeri se izvajajo tudi na magistrski stopnji študija, ki je zasnovana modularno. V akademskem letu 2018/2019 bo fakulteta pričela izvajati novo študijsko smer Nakit, in sicer na dodiplomski (I. bolonjski stopnji) stopnji. Za študij Nakita bo razpisanih 10 mest na izrednem študiju. 

Tako pedagoška kot raziskovalna in umetniška pot Fakultete za dizajn temeljita na kreativnih zamislih njenih študentov in ustvarjalnih sodelavcev, ki so sposobni uresničevati svoje zamisli – od ideje do izvedbe, pri tem pa graditi visoke etične standarde, spoštovati akademsko svobodo ter ohranjati trajnostni odnos do okolja.

 

Katere so prednosti študija na vaši fakulteti?

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev. Fakulteta za dizajn študentom nudi:

– projektno delo v studijih v sklopu pedagoškega procesa,

– možnost sodelovanja na različnih domačih in mednarodnih natečajih in konferencah,

– intenzivno sodelovanje z gospodarstvom preko fakultetnih laboratorijev,

– skrb za nadaljnjo karierno pot v sklopu Kariernega centra,

– predavanja, delavnice, okrogle mize z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki,

– veliko možnost izbire Erasmus izmenjav,

– možnost soupravljanja fakultete preko Študentskega sveta,

– druženje s študenti drugih fakultet doma in v tujini v sklopu medinstitucionalnih projektov,

– pomoč pri uveljavljanju lastne blagovne znamke oz. lastnega podjetja. 

S pomočjo programa Erasmus+ je Fakulteta za dizajn vzpostavila kakovostno mrežo mednarodnih povezav, ki omogoča študentom, visokošolskim učiteljem, sodelavcem in strokovnemu osebju izmenjavo znanj, idej in praktičnih izkušenj s področja dela. Fakulteta ima sklenjenih več kot 45 bilateralnih sporazumov z priznanimi visokošolskimi ustanovami v evropskem prostoru in visoko stopnjo prihajajočih in odhajajočih študentov, kar na FD ustvarja edinstveno medkulturno okolje. Je članica številnih mednarodnih združenj, med njimi tudi Svetovne oblikovalske organizacije (WDO), ki ima poseben posvetovalni status pri Združenih narodih.

 

Kateri so največji dosežki fakultete in na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?

Na FD smo ponosni na vsakega diplomanta, ki uspe združiti pridobljeno znanje in kompetence v lastni prepoznavni oblikovalski slog. FD se lahko pohvali s številnimi nagradami, katerih prejemniki so študenti in njihovi mentorji, ti so tudi nosilci mnogih patentov in evropsko zaščitenih modelov. Diplomanti fakultete so ustvarjalci uspešnih blagovnih znamk in sodelavci v številnih domačih in tujih podjetij, ki prepoznavajo dizajn kot dodano vrednost produkta, storitve ali sistema.

 

Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate?

V akademskem letu 2014/2015 smo pričeli izvajati smer Dizajn management, ki združuje teorijo in prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in gospodarstva ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje med temi področji.  V akademskem letu 2018/2019 bo fakulteta pričela izvajati novo študijsko smer Nakit, in sicer na dodiplomski (I. bolonjski stopnji) stopnji, ki bo usposobila študente za poklicno delo, kjer se bodo preizkušali kot samostojni ustvarjalci na področju modnega in umetniškega oblikovanja nakita, ki lahko vključuje tudi sodelovanje na področju filma, gledališča in televizije, ali kot člani kreativnih ekip – kot industrijski oblikovalci nakita.

 

Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti?

FD z močnimi povezavami z gospodarstvom ustvarja nove karierne priložnosti tako za študente in diplomante, kot tudi za podjetja, ki prepoznavajo dizajn kot dodano vrednost končnega produkta. Diplomantom so odprta zaposlitvena mesta v gospodarskih panogah, kjer se razvijajo tako tehnološko kot oblikovalsko vrhunsko izdelani izdelki z visoko dodano vrednostjo, na področju notranjega opremljanja, oblikovanja tekstilij in oblačil in vizualnih komunikacij, diplomanti dizajn managementa pa bodo soustvarjali razvoj gospodarskih družb ter z vodenjem multifunkcijskih timov zagotavljali optimalen oblikovalski rezultat in posledično tudi poslovanje podjetja.

Diplomanti magistrskega programa bodo našli zaposlitev v javnih in zasebnih gospodarskih družbah doma in v tujini, kjer bodo sodelovali tako v razvojnih oddelkih, v fazi proizvodnje kot tudi v fazi prodaje storitve ali blaga končnemu kupcu.

Vsi  diplomanti v sklopu študija pridobijo tudi dovolj znanja, veščin in sposobnosti za kreiranje samostojne karierne poti, ki jo omogoča zagon lastnega podjetja.

 

Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?

Fakulteta za dizajn v okviru obštudijskih aktivnosti sodeluje z več podpornimi institucijami, med drugim tudi z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske (UIP), s Kariernim centrom UP, z drugimi stanovskimi združenji, ter je aktivna članica GZS. Na fakulteti aktivno delujeta Študentski svet fakultete in Karierni center. V prihajajočem letu pa bomo podprli tudi ustanovitev oblikovalskega podmladka – društva mladih oblikovalcev. V okviru vseh navedenih organizacij so organizirani natečaji, razstave ter okrogle mize, na katerih sodelujejo študenti.

 

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod,
pridružena članica Univerze na Primorskem

Prevale 10
1236 Trzin

E-pošta: info@fd.si 
Telefon: 059 23 5010
http://www.fd.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.