Zakaj v višjo šolo?

Vsi višješolski študijski programi so modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po enotnem kreditnem sistemu s 120 KT po ECTS. Kreditni sistem omogoča študentom prehodnost med moduli in po končanem študiju uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju. Ponudba izbirnih modulov omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja oziroma gospodarstva in izbiro tistih znanj, s katerimi boste konkurenčnejši na trgu dela in zaposljivi. Kar 40 % študijskega programa zajema praktično izobraževanje v podjetjih.


Predavatelji so večinoma uspešni in uveljavljeni strokovnjaki iz podjetij, ki v predavalnice prinesejo probleme, s katerimi se podjetja na danem strokovnem področju soočajo vsak dan. Študenti že v okviru praktičnega izobraževanja, ki traja 400 ur v vsakem letniku, nabirajo delovne izkušnje in pripravijo tudi diplomsko delo, ki v izbranem podjetju rešuje praktične probleme. Veliko višješolskih diplomskih del je kasneje vidnih tudi kot realiziran projekt podjetja in velik prispevek h konkurenčnosti podjetja, prav tako pa so pogosto tudi nagrajene s strani podjetij.

Prav tako imajo študenti možnost študija in/ali praktičnega izobraževanja v tujini v okviru Evropskega programa Erasmus mobilnost. Študenti tako preživijo določeno obdobje v drugi državi z namenom, da si pridobijo nove življenjske izkušnje in specifične spretnosti, se prilagodijo potrebam novega evropskega trga dela in spoznajo ali izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture države gostiteljice. Naši študenti redno sodelujejo tako na državnih kot mednarodnih tekmovanjih v veščinah in znanju od koder se vračajo z vedno večjimi uspehi. 

Pomembni datumi:

  • Objava razpisa za vpis na vispris@guest.arnes.si, www.mizs.gov.si –  do 1. februarja 2016
  • Informativni dan na višjih strokovnih šolah – 12. in 13. februar 2016
  • Višješolska prijavna služba sprejema prijave na razpis za vpis na 1. roku, e-obrazec je dostopen na vispris@guest.arnes.si, se natisne, obvezno podpiše in izpolnjen pošlje priporočeno po pošti na naslov Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 3000 Celje – od 15. februarja do 8. marca 2016

Več… www.skupnost-vss.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.