Znanje in sodelovanje za prihodnost

AkademijaZabave Dan1

Skoraj vsak dan slišimo za nove tehnologije, kot so umetna inteligenca, masovni podatki, 5G in internet stvari. Ob naslavljanju nove realno­sti sodobne družbe delodajalci in raziskave trga izpostavljajo veliko pomanjkanje kadrov na po­dročjih STEM (naravoslovje, tehnologija, inženir­stvo in matematika), za katere že več kot 60 let uspešno izobražujejo na Fakulteti za elektroteh­niko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI UM). S prenosom znanja, ki temelji na odmevnih in prebojnih rezultatih znanstveno­raziskovalnega dela, na študente ter z aktivnim sodelovanjem v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem gospodarstvu skrbijo za per­spektivno prihodnost na področjih elektroteh­nike, telekomunikacij, mehatronike, računalništva informatike in medijskih ko­munikacij.

Visoko zaposljivi diplomanti

Raziskave jasno kažejo, da se bo primanjkljaj diplomantov FERI UM v prihodnjih letih še povečal. To potrjujejo Poklicni barometer 2023 (Zavod za zaposlovanje RS) ter srednje in dolgoročne napovedi potreb trga dela do leta 2037 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Diplomanti bodo imeli tudi v bodoče odlične možnosti za zaposlitev in razvoj kariere, saj njihove kompetence potrebujejo prav vsi delodajalci.

Študij na FERI

Največja fakulteta Univerze v Mariboru nudi celotno vertikalo študija. Štiri vi­sokošolske strokovne študijske programe in šest univerzitetnih, ki jim je skupno, da študentje pri­dobijo širok spekter znanj, da se naučijo skupin­skega dela in pridobijo sodobna znanja, ki so mednarodno priznana. Magistrski študijski programi temeljijo na dodiplomskem študiju oz. so njegovo logično nadaljevanje. Magistranti lahko nato študij nadaljujejo tudi na tretji, doktorski stopnji študija.

Študentski domovi, ki se nahajajo v neposredni bližini fakultete, nudijo študentom ugodno in sodobno nastanitev, da bolj učinkovito upravljajo svoj čas in se osredotočijo na študij, obenem pa imajo tudi priložnost za socialno življenje in druženje z vrstniki.

V univerzitetnem mestu Maribor ne manjka tudi veliko priložnosti za zabavo, sprostitev, športne aktivnosti in druge obštudijske dejavnosti. Študenti lahko uživajo v kulturnih prireditvah, koncertih, športnih tekmovanjih, izletih in še mnogih drugih priložnostih. Celostno gledano FERI in univerzitetno mesto Maribor skupaj ustvarjata okolje, ki spodbuja akademski napredek, osebno rast in družabno življenje študentov, kar prispeva k izjemno pozitivni študentski izkušnji.

Vključevanje študentov

Osnovo temeljnega znanstvenoraziskovalnega dela na fakulteti predstavlja 14 raziskovalnih skupin, kar dopolnjujejo z aplikativnimi in razvojnimi raziskavami, s čimer temeljna znanja prehajajo v konkretno uporabo. Na FERI se zavedajo, da se le z novimi tehnologijami, tehnološkim razvojem in ohranjanjem znanja v Sloveniji lahko ohranja trajnostni razvoj znanstvenega, izobraževalnega in inovacijskega vidika. Študenti FERI lahko že med študijem pridobijo stik z raziskovalnimi projekti in na ta način pridobivajo znanje in neprecenljive izkušnje realnega delovnega okolja ob boku izkušenih raziskovalcev.

V času študija pa študentom ves čas ob strani stojijo Tutorji FERI, ki jim pomagajo z nasveti. Skupaj s Študentskim svetom FERI organizirajo najrazličnejše dogodke, ki popestrijo čas študija. Že pred začetkom študija organizirajo seminar za bruce, kjer jim podajo vse potrebne informacije za uspešen študij. Med letom pa poskrbijo za druženje ob raznih LAN tekmovanjih, dobrodelnih srečelovih, Escape FERI, Akademiji zabave in mnogo več. FERI ustvarja stimulativno okolje, kjer lahko študenti maksimalno izkoristijo svoj čas na fakulteti, razvijajo svoje interese, pridobijo organizacijske in vodstvene kompetence ter se pripravljajo na uspešno kariero v izbrani panogi.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.