Zdravstvena oskrba študentov

Študenti si pravico do zdravstvenih storitev zagotovite z vključitvijo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Ob obisku zdravnika ali uveljavljanju drugih zdravstvenih storitev ali pravic morate predložiti kartico zdravstvenega zavarovanja. V Ljubljani nudi študentom celostno zdravstveno oskrbo Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (ZDŠ).  

 

Zdravstvena oskrba študentov v Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani

ZDŠ skrbi za specializirano in organizirano zdravstveno oskrbo za študente. Študenti so izpostavljeni povečanemu tveganju za svoje zdravje in zdravstvene obremenitve zaradi specifičnega načina življenja, mobilnosti, socialne izključenosti in pogosto tudi ranljivosti. Po pridružitvi Evropski skupnosti nudijo zdravstvene storitve tudi tujim dodiplomskim in podiplomskim študentom ter učiteljem na visokošolskih organizacijah. Na letni ravni opravijo čez 150 tisoč pregledov s področja šolske in splošne medicine, cepljenj, storitev zobozdravstva, ginekologije, psihiatrije in klinične psihologije.

 

Kam po zdravstveno pomoč

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani lahko obiščete na Aškerčevi cesti 4 v Ljubljani, kjer je sedež zavoda. Na sedežu ZDŠ deluje splošna in družinska medicina, diagnostični laboratorij, ginekologija in porodništvo, klinična psihologija, psihiatrija in zobozdravstvo. Dislocirana enota pa se nahaja v študentskem naselju v Rožni dolini (blok 8) na Cesti 27. aprila 31 v Ljubljani. Tu lahko obiščete le splošno ambulanto z diagnostičnim laboratorijem.

 

Izvajajo tudi redne sistematske preglede in cepljenja

ZDŠ izvaja tudi sistematske preglede. Cilj preventivnega dela je aktivni zdravstveni nadzor, izboljšanje in utrjevanje zdravja, odkrivanje dejavnikov tveganja in začetnih znakov kroničnih degenerativnih obolenj, odkrivanje stresno ogroženih, nadalje odkrivanje posameznikov s tveganim vedenjem in usmerjeno zdravstvenovzgojno delo. Z rednimi preventivnimi pregledi lahko tudi študenti nadzorujejo svoje splošno zdravstveno stanje, si zagotovijo hitrejše prepoznavanje in ugotavljanje morebitnih dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih degenerativnih bolezni.

Na osnovi poimenskih seznamov študentov, ki jih fakultete in visoke šole posredujejo ZDŠ, izvajajo sistematske preglede po letnikih. Ti se izvajajo v prvem in zadnjem letniku študija ali pa v prvem letniku magisterija.

Opravijo tudi obvezna cepljenja študentov, ki jih določa republiški program imunoprofilakse in kemoprofilakse. Za študente, ki so v sklopu študijskih obveznosti (npr. praktični pouk) izpostavljeni okužbi, je cepljenje obvezno.

 

Zdravstvenovzgojno ozaveščanje

Kot primarna preventiva pri preprečevanju nastanka bolezni in bolezni odvisnosti vseh vrst je zelo pomembno zdravstvenovzgojno ozaveščanje. Zgodnje ozaveščanje in vzpodbujanje za zdrav način življenja in prepoznavanje tveganega vedenja mladih se je izkazalo za zelo uspešno. ZDŠ izvaja tudi zdravstvenovzgojne vsebine za zdravo življenje – dobro počutje.

 

Priporočila zdravega načina življenja za študente (prirejeno po Evropskem kodeksu proti raku, vir: http://www.zdstudenti.si/):

1.  Izberi si življenjski slog, ki ti ne škodi in mu lahko slediš do konca življenja.

2.  Bodi zadovoljen s seboj in se drzni nagraditi po uspešnem delu.

3.  Z redno aktivnostjo ohranjaj fizično kondicijo in zdravo telesno težo.

4.  Vzemi si čas za zdravo in redno prehranjevanje.

5.  Izogibaj se škodljivi in tvegani rabi alkohola, cigaret ter drugih psihoaktivnih snovi.

6.  Pravilno ravnaj s svojim telesom.

7.  Upoštevaj načela varne spolnosti.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.