Anglistika (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister anglistike
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Cilj programa je pomagati študentom pri usvajanju poglobljenih teoretskih in praktičnih znanj s področja angleškega jezika in književnosti ter pri uporabi teh pridobljenih znanj in spretnosti v praksi. Teoretska podlaga omogoča študentom abstrakcijo in povezovanje na predhodni študijski stopnji pridobljenih osnov s poglobljenimi znanji, pridobljenimi v okviru drugostopenjskega programa Anglistika. Izbirni predmeti s področja angleškega jezika in književnosti širijo možnosti poglabljanja znanja glede na študijski interes in hkrati dopolnjujejo nabor obveznih predmetov, ki predstavljajo osnovo študija anglistike.

Program je naravna nadgradnja prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Angleški jezik in književnost ter predstavlja eno od dveh možnih izbirnih študijskih smeri, ki jih ponuja Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete UM. S predloženim programom se zagotavlja možnost vertikalnega razvoja znotraj predmetnega področja angleških študij. Znanje, pridobljeno na tem programu, študentom omogoča široko paleto možnosti zaposlovanja v gospodarstvu in negospodarstvu. To znanje pa lahko dopolnijo s smiselno izbrano vezavo z drugim predmetnim področjem in tako ustvari temeljna izhodišča za interdisciplinarni raziskovalni pristop.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program 1. stopnje s področja angleškega jezika in književnosti ali
  • končan študijski program prve stopnje z vseh drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Funkcionalna pismenost v angleščini, Angleški jezik – oblikoslovje in Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva ter druge obveznosti, ki jih glede na profil kandidata določi Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, ali
  • diploma univerzitetnega študijskega programa s področja angleškega jezika in književnosti, sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število KT na drugem delu dvopredmetnega programa.
Prejšnji članek
Naslednji članek