Filozofija (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister filozofije
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je izobraziti samostojne in kritične mislece – filozofe, ki bodo dobro obvladali svoje ožje strokovno področje, hkrati pa bodo s svojimi splošnimi, prenosljivimi znanji kos zahtevam sodobne, učeče se družbe. Z naraščanjem števila in virov informacij se smoter poučevanja od kopičenja informacij, ki kmalu zastarijo, vse bolj preveša k usposabljanju za njihovo smiselno ureditev in kritično ovrednotenje. Zasnovani študij s problemskim pristopom k zgodovini filozofije, še zlasti pa s svojo usmerjenostjo na mišljenje, kritično razmišljanje in ovrednotenje novih spoznanj ponuja splošne strategije pridobivanja znanja, ki ga je mogoče nenehno dopolnjevati in osmišljati. Na ta način daje dobro podlago za kasnejšo specializacijo na vrsti drugih področij, predvsem humanističnih in družboslovnih. Procesi produkcije in aplikacije znanja, pri katerih specifično filozofsko znanje, sposobnosti in veščine niso samo zaželeni, temveč tudi nepogrešljivi, so čedalje bolj raznovrstni. Tradicionalnim področjem se pridružujejo nova: filozofije posameznih znanstvenih disciplin, poklicne etike in uporabne epistemologije, modeli umetne inteligence,… Na novo zasnovani študij filozofije je aktualen tudi po tej plati, saj bo študentom/-kam priskrbel dobro osnovo za interdisciplinarno nadgradnjo.

Posebnost te usmeritve je nepedagoška dvopredmetnost, ki po eni strani omogoča večjo poglobljenost v filozofijo kot disciplino, po drugi strani pa v disciplinarno povezovanje in večjo možnost zaposlovanja.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program 1. stopnje iz filozofije ali
  • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Zgodovina filozofije I, II ali III, Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z osnovami argumentacije ali Logika in Etika ali Estetika, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področija filozofije, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Zgodovina filozofije I, II ali III, Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z osnovami argumentacije ali Logika in Etika ali Estetika, ali
  • diploma univerzitetnega študijskega programa s področija filozofije, sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ali
  • diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa s področija filozofije, sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite