Filozofija (pedagoški) (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Filozofska fakulteta UM
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
60 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister profesor filozofije
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti magistre za kompetentno poučevanje filozofije v srednji šoli. To velja najprej za splošni program gimnazijske filozofije, kjer posvečamo posebno pozornost zahtevnemu, problemsko zastavljenemu maturitetnem programu, pa tudi za poučevanje različnih, izbirnih predmetov (Verstva in etika, Teorija znanja in Filozofija za otroke,…) v osnovnih šolah.

To pomeni, da ima dveletni program druge stopnje dve medsebojno pogojeni in prepleteni sestavini. Strokovni, se pravi filozofski študij, ki ima določeno mero izbirnosti, mora biti osredotočen na razvijanje tistih znanj in spretnosti, ki so nepogrešljive tako za poučevanje filozofije na gimnazijski ravni kot tudi za kvalitetno pripravo dijakov in dijakinj na gimnazijsko maturo iz filozofije. Pri tem ne gre toliko za bolj ali manj nestalen katalog filozofskih tem in vprašanj kot za točno določeno razumevanje in poučevanje filozofske metode, sposobnosti prepoznavanja filozofskih problemov, njihove navezave kot reševanju tistih problemov in tistih klasičnih filozofskih avtorjev, ki so za gimnazijsko maturo relevantni in smiselni. Druga, didaktična sestavina je na podlagi prve naravnana na razvijanje vseh tistih sposobnosti, ki so skladne s katalogom za maturo. Slednje pomeni, da se študentke in študenti po načelih izkustvenega učenja mojstrijo v vseh tistih sposobnostih, ki jih bodo kasneje razvijali z dijaki v srednji šoli. Podlaga obojega pa je v vednosti in razumevanju klasične in sodobne filozofske problematike in njenih avtorjev. To terja tako širino kot tudi poglobljenost študija, če naj ta diplomantke in diplomante izoblikuje v samostojne in kritične mislece – filozofe, ki bodo dobro obvladali svoje ožje strokovno področje, hkrati pa bodo s svojimi splošnimi, prenosljivimi sposobnostmi in veščinami kos zahtevam sodobne, učeče se družbe.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program 1. stopnje iz filozofije ali
  • končan študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Zgodovina filozofije I, II ali III, Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z osnovami argumentacije ali Logika in Etika ali Estetika, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnega področja filozofije, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 5 do 30 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Zgodovina filozofije I, II ali III, Epistemologija ali Ontologija, Kritično mišljenje z osnovami argumentacije ali Logika in Etika ali Estetika, ali
  • diploma univerzitetnega študijskega programa s področja filozofije, sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa, ali
  • diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa s področja filozofije, sprejetega pred 11. 6. 2004 – kandidatom se praviloma prizna 30 KT ter ustrezno število na drugem delu dvopredmetnega študijskega programa.
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite