Arheologija (dvopredmetni)

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za humanistične študije UP
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani arheolog (UN)
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Študentje pridobijo splošno izobrazbo s področja arheološke dediščine v najširšem pomenu besede in se seznanijo z osnovnimi koncepti prepoznavanja, evidentiranja, vrednotenja, dokumentiranja in varovanja arheološke dediščine in njenega pomena za sodobno življenje.

Usposobljeni bodo za samostojno temeljno delo in opravljanje nalog strokovne in tehnične narave, in sicer v muzejih, zavodih za varstvo kulturne dediščine, medijih, turizmu, organizacijah regionalnega razvoja, nevladnih organizacijah in gospodarskih družbah, katerih temeljna dejavnost je preventivna arheologija.
Poleg temeljnih vsebin pa ponuja študij tudi številna specifična znanja o muzeologiji, konservatorstvu, restavratorstvu, kulturni dediščini v turizmu ter pravnem varstvu dediščine.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta, ali
  • pred 1.6.1995 uspešno zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.
Prejšnji članek
Naslednji članek