Gostinstvo in turizem

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
  ?️ Kraj izvajanja: Ljubljana in online

  O študijskem programu

  Gostinstvo in turizem prav gotovo spadata med najbolj zanimive dejavnosti. Delo ni enostavno, vsekakor pa je nadvse dinamično. Večino časa so v neposrednem medsebojnem odnosu z gostom. Zadovoljstvo gosta je njihova nagrada in takojšnji pokazatelj, da delajo dobro.

  Delo organizatorja poslovanja v gostinstvu in turizmu je aktivno, dinamično in ustvarjalno. Poklic ponuja vsak dan nov izziv, priložnost srečanja z zanimivimi ljudmi ter možnost izpopolnjevanja znanja na različnih področjih.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.