Arheološka dediščina Sredozemlja

  Pročelje Univerze na Primorskem

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Magister arheologije
  ?️ Kraj izvajanja: Koper

  O študijskem programu

  Študijski program je zasnovan tako, da poglobi in razširi strokovno usposobljenost študenta na področju arheologije in arheološke dediščine, pri čemer so v pedagoški proces vključeni tako teoretski vidiki preučevanja, kot tudi prenos znanj za aplikativno rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, varovanjem, promocijo in trženjem arheološke dediščine.

  V času študija študent razvije strokovno poglobljen uvid v stanje in razvoj konceptov arheologije in varovanja arheološke dediščine, poznavanje temeljnih praktičnih znanstvenih metod arheološkega, konservatorskega in muzejskega, konceptualno umeščenost znanja v širši kontekst ved o proučevanju, zaščiti in promociji arheologije in kulturne dediščine, sposobnost reševanja konkretnih problemov v stroki ter sposobnost uporabe rezultatov za teoretično znanstveno delo ter seznanjenost z delovnim procesom od temeljnih raziskav do priprave znanstvenih objav.

  Študentje imajo v okviru študija možnost zgodnjega vključevanja v raziskovalno delo preko Inštituta za dediščino Sredozemlja Znanstveno raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Dodatno jim je na voljo bogata strokovna knjižnica na sedežu Inštituta v Piranu, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, pri terenskih raziskavah, pa tudi na Poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo skupaj z Mednarodno šolo muzeologije iz Celja.

  Pomemben del študija in spoznavanja arheološke dediščine v praksi so tudi strokovne ekskurzije. Organizirani ogledi arheoloških zbirk, najdišč, spomenikov, parkov, muzejev in zbirk študente neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju arheološke dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom, s profesorji in medsebojna izmenjava mnenj in pogledov na vprašanja povezana s študijem.

  Vpisni pogoji

  • Diploma na študijskem programu 1. stopnje: Dediščina Evrope in Sredozemlja, Arheologija, Zgodovina, Umetnostna zgodovina, Likovna pedagogika, ali
  • diploma na študijskem programu 1. stopnje iz drugih strokovnih področij in opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu najmanj 18 KT iz arheoloških predmetov: Arheološka dediščina Evrope, Arheološka dediščina Slovenije, Antična zgodovina, izbrana poglavja – kandidat jih lahko opravi med študijem na 1. stopnji študija ali pa z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 2. stopnje, ali
  • diploma na dosedanjih enopredmetnih ali dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih s področja dediščine, arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, likovne pedagogike ali na ekvivalentnih tujih študijskih programih, ali
  • diploma na drugih dosedanjih univerzitetnih študijskih programih ali na ekvivalentnih tujih programih ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti v višini 18 KT z diferencialnimi izpiti iz predmetov, navedenih v zgornjih točkah.
  Prejšnji članekMedijska produkcija
  Naslednji članekDediščinski turizem

  Urednica revije Študent