Arhitektura

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani inženir arhitekture (UN)
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

V okviru univerzitetnega študijskega programa prve stopnje se študentje v treh letnikih v študijskem programu prve stopnje usposabljajo za profil diplomiranega inženirja arhitekture, ki je sposoben sodelovati v procesih arhitekturnega projektiranja, urbanističnega načrtovanja ter vodenja oziroma nadzora gradnje objektov. Pridobijo osnovna znanja naravoslovno tehničnih, humanističnih ter družboslovnih vsebin, potrebnih za razumevanje načrtovanja, gradnje ter vzdrževanja stavb.

Za sprejem morajo vsi kandidati opraviti preizkus nadarjenosti. Preizkus za kandidate poteka praviloma en dan in je vsebinsko razdeljen na dva dela.
Prvi del preizkusa predstavlja pisna/risarska naloga, traja 3 ure in je sestavljena iz dveh enot. Prva enota je grafična predstavitev (vizualizacija) določene teme, druga pa arhitekturno oblikovna rešitev določenega elementa z opisom, oboje v risbi na listih formata A3, ki jih prejmejo kandidati na preizkusu.
Drugi del preizkusa predstavlja intervju, poteka po skupinah v razgovorih s komisijo univerzitetnih učiteljev na programu Arhitektura. Od kandidatov se pričakuje splošna razgledanost in zanimanje za stroko.

Diplomanti prve stopnje imajo kompetence za določena dela in naloge v okviru arhitekturne in urbanistične dejavnosti. Prva stopnja jim ne omogoča pridobitve licence pooblaščenega arhitekta. Zaposlijo se lahko v različnih arhitekturnih podjetjih, urbanistično planerskih službah, v številnih področjih sektorja gradbeništva in gradbene industrije, kakor tudi na določenih delovnih mestih v specifičnih področjih uprave, agencij,…

Zaključena prva stopnja omogoča nadaljevanje študija na univerzitetnem študijskem programu druge stopnje Arhitektura in sorodnih področjih.

Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – opravljen preizkus nadarjenosti
  • opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki da je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.