Biokemija

  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Magister biokemije
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Programa usposoblja strokovnjake, ki bodo sposobni samostojno nadgrajevati znanje pridobljeno na dodiplomski in magistrski stopnji, bodo imeli poglobljeno znanje na področju biokemije, bodo imeli sposobnosti in veščine, s katerimi bodo zadostili pogojem za zaposlitev kot poklicni biokemiki v farmacevtski, kemijski in drugih z biokemijo povezanih industrijah ter v javnem sektorju in bodo pridobili takšen standard znanj in kompetenc, s kakršnimi bodo lahko vstopili v tretji cikel sklopov predavanj oziroma programov.

  Vpisni pogoji

  • končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnega področja biokemija ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;
  • končan študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi komisija UL FKKT, pristojna za magistrski študij, in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.
  Prejšnji članekGrški jezik, književnost in kultura (pedagoški) (dvopredmetni)
  Naslednji članekKemija
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing