Grški jezik, književnost in kultura (pedagoški) (dvopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister profesor grščine in…
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Program je namenjen usposabljanju študentov s temeljitim znanjem grškega jezika in razgledanostjo po kulturi grške antike za pedagoški poklic. Možna je vrsta dvopredmetnih povezav. Program se vertikalno praviloma navezuje na prvostopenjski program Grški jezik, književnost in kultura, vertikalno in horizontalno pa se povezuje predvsem z jezikovnimi programi, primerjalno književnostjo, zgodovino, umetnostno zgodovino, filozofijo in arheologijo. Stara grščina se trenutno poučuje na dveh slovenskih gimnazijah, o uvedbi pa razmišlja vse več gimnazij s klasičnim programom, ki lahko vključuje staro grščino kot drugi tuji jezik. Z usmeritvijo v novo grščino se odpirajo nove zaposlitvene možnosti, tudi na pedagoškem področju.

Cilj programa je temeljito znanje grškega jezika in temeljita razgledanost po kulturi grške antike, glede na individualno izbiro študenta pa tudi po grški kulturi poznejših obdobij. Sposobnost za posredovanje jezikovih, literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih znanj ter analitične vednosti o dediščini grške antike v poznejših obdobjih je mogoče doseči le v vsebinski interakciji med strokovnimi in pedagoškimi vsebinami, v tej obliki pa se doseganje ciljev tudi preverja. Specialna didaktika jezika ter književnosti in kulture npr. predvideva veliko praktičnih aplikacij strokovnega znanja (npr. analiza jezikovnih struktur, zgodovina jezika, interpretacija besedil) v pedagoško prakso, zlasti v obliki seminarskih izdelkov in pedagoških priprav.

Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni študijski program istih disciplin ali
  • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih študijskih programov z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Prejšnji članek
Naslednji članek