Biokemija

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani biokemik (UN)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli dobro podlago na glavnih področjih biokemije in molekularne biologije, solidno znanje kemije in biologije ter zadostno znanje biokemijske informatike, matematike in fizike.

Poleg splošnih veščin bodo pri laboratorijskih vajah razvili tudi praktične veščine, potrebne za samostojno rutinsko in razvojno delo v biokemijskih laboratorijih. Pridobili bodo takšen standard znanj in kompetenc, da bodo lahko vstopili v magistrske programe na področju biokemije, kemije, biotehnologije, biomedicine in drugih ved o življenju.

Vpisni pogoji

  • opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v programih srednjega strokovnega izobraževanja: (kemijski tehnik, okoljevarstveni tehnik, elektrotehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik računalništva, živilsko prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik, kmetijsko–podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, zdravstvena nega, veterinarski tehnik, gozdarski tehnik) in izpit iz enega od predmetov splošne mature. : kemija, fizika, matematika, ali biologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
  • pred 1. 6. 1995 končan kateri koli štiriletni srednješolski program.