Biomedicina

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Biotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
IZREDNI študij (4 leta)
ECTS kreditnih točk:
240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov za posamezna znanstvena področja, ki sestavljajo biomedicino. Program je interdisciplinaren in namenjen poglobitvi znanj s področij biokemije in molekularne biologije, farmacije, genetike, klinične biokemije in laboratorijske biomedicine, klinične, temeljne in socialne medicine, mikrobiologije, toksikologije in veterinarske medicine.

Cilj programa je usposobiti doktoranda za znanstveno razmišljanje in reševanje znanstvenih problemov ter sodelovanje pri reševanju zahtevnih delovnih problemov z interdisciplinarnim pristopom.

Po končanem študiju bo doktorand sposoben za kreativno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje znanstvenih problemov bodočih delodajalcev. Pridobil bo sposobnost razumevanja in kritične presoje pri razreševanju zahtevnih in kompleksnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj. Usposobljen bo za kreativno ter samostojno obravnavo znanstveno-raziskovalnega problema, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja novih raziskovalnih metod in prenosa novih tehnologij in znanja v prakso.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program druge stopnje s področja biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih usmeritev, ali
 • končan študijski program, ki izobražujejo za poklice za zdravnike, za veterinarje, za zobozdravnike in za farmacevte ter so ovrednoteni z najmanj 300 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev specializacije, pred tem končan visokošolski strokovni program biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih usmeritev ter opravljene dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih smeri, ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe sorodnih študijskih disciplin iz biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih smeri.

Šolnina

Za izredni študij, 1. in 2. letnik: 4.200€ in 3. ter 4. letnik: 2.400€.

Študijske smeri

 • Biokemija in molekularna biologija
 • Farmacija
 • Genetika
 • Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
 • Medicina – klinična usmeritev
 • Medicina – temeljna usmeritev
 • Mikrobiologija
 • Socialna medicina
 • Toksikologija
 • Veterinarska medicina
Prejšnji članek
Naslednji članek