Vinogradništvo in vinarstvo

  Stavba Univerze v Novi Gorici

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomiran inženir vinogradništva in vinarstva (VS)
  Kraj izvajanja: Nova Gorica

  O študijskem programu

  Vinogradništvo in vinarstvo sta multidisciplinarni, med seboj tesno povezani panogi. Za uspešno vodenje sodobnih in visokokonkurenčnih vinogradniško-vinarskih posestev in vseh povezanih dejavnosti je nujno potrebno kompleksno znanje tako vinogradništva in vinarstva kot tudi trženja vina.

  Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake z interdisciplinarnim teoretičnim in praktičnim znanjem in oblikovati diplomante kot strokovno celovite osebnosti, ki so sposobne razumeti in obvladovati zahtevne naravoslovno-tehnične ter trženjske probleme v vinogradništvu in vinarstvu. Diplomanti so sposobni organizirati in voditi vinogradniško vinarska posestva ter samostojno in kreativno delovati v različnih poklicih povezanih z vinogradništvom ali vinarstvom na lokalnem in državnem nivoju. Kritično lahko presojajo nove tehnologije in ugotavljajo primernost prenosa le-teh v naše okolje. Obenem študij nudi trdno osnovo tudi vsem študentom, ki se bodo želeli ukvarjati z raziskovalno dejavnostjo s področja vinogradništva, vinarstva ali trženja vina oziroma se bodo želeli dodatno usposabljati na podiplomskem študiju.

  Diplomanti samostojno in celostno ob določenih praktičnih izkušnjah obvladajo naslednja delovna področja: vinogradniške tehnologije, trsničarstvo in selekcijo vinske trte, integrirano in ekološko pridelavo grozdja, vinarske tehnologije, analizne metode v vinarstvu, trženje vina, vodenje evidenc.

  Možnosti zaposlovanja imajo na vinogradniško-vinarskih kmetijah, v zadružnih oziroma proizvodnih vinskih kleteh, v trsnicah, v laboratorijih za analizo vina, v kmetijsko svetovalnih službah, v strokovnih pedagoških poklicih, v poklicih, vezanih na prodajo in promocijo vina, v gostinstvu in vinotekah.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €

  Prejšnji članekBiomedicina
  Naslednji članekTeološki in religijski študiji – enopredmetni

  Urednica revije Študent