Človek in medosebni odnosi – LJ ali MB

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Teološka fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomant teoloških in religijskih študijev (smer Teološki in religijski študiji) ali diplomirani družinski svetovalec oz. diplomirana družinska svetovalka (smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje)
Kraj izvajanja:
Ljubljana ali Maribor

O študijskem programu

Smer Teološki in religijski študiji

Univerzitetni študijski program prve stopnje Človek in medosebni odnosi na smeri Teološki in religijski študiji temelji na širokem spektru znanj in metod s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Študente in študentke usposablja za delo na cerkvenem področju, na področju kulture, javnega in upravnega življenja, gospodarstva, zgodovine in storitev, povezanih z delom z ljudmi. Diplomanti in diplomantke pridobijo temeljna znanja s področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, kulturne zgodovine in etike. Usposobijo se za znanstveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno obravnavo teh tem.

Smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje

Na smeri Zakonska in družinska terapija ter svetovanje se študentje in študentke seznanijo s temeljnimi znanji s področja psihoterapije/zakonske in družinske terapije ter svetovanja. Študij predstavlja osnovo za nadaljnjo izobraževanje na področju psihoterapije, zakonske in družinske terapije ter posreduje osnovna znanja s področja razvojne psihologije, psihopatologije, psihiatrije, diagnostike/ocene, nevropsihologije, temeljev psihoterapije, medicine, znanstveno-raziskovalnega dela ter etičnih in pravnih vidikov prakse ter razvoja lastne osebnosti, pomembne za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti. Študentje in študentke pridobijo osebno terapevtsko izkušnjo, ki je potrebna pri svetovalnem in psihoterapevtskem delu.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: angleščina, biologija, ekonomija, elektrotehnika, filozofija, geografija, glasba, informatika, psihologija, računalništvo, sociologija, umetnostna zgodovina, zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.400 €