Biopsihologija

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza na Primorskem
Zavod:
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper UP
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister biopsihologije
Kraj izvajanja:
Koper

O študijskem programu

Biopsihologija je smer psihologije, ki se ukvarja s preučevanjem prepletanja bioloških in psiholoških dejavnikov pri razumevanju človeka. Je interdisciplinarno področje, ki povezuje različne znanstvene in aplikativne vede z namenom celostnega razumevanja človekove duševnosti.

Študijski program vključuje teoretične in aplikativne psihološke vsebine, namenjene razumevanju posameznika, skupin in družbe, metodologijo psihološkega raziskovanja ter študenta poglobljeno opremi tudi z naravoslovnimi vsebinami. Poudarek na kognitivno nevroloških vsebinah je posebej pomemben za vse tiste, ki bodo iskali zaposlitev na področju zdravstva. Sposobnost razumeti delovanje možganov, živčevja, farmakologije in poznavanje najmodernejših diagnostičnih postopkov bo diplomantom omogočilo poglobljeno razumevanje psiholoških in družbenih pojavov.

Vključuje tudi temeljne vsebine na področju zdravstvene in klinične psihologije in je usmerjen v pridobivanje praktičnih veščin na širšem področju duševnega zdravja. Magistri bodo lahko sodelovali v promociji zdravega in produktivnega načina življenja in dela, na področju preventive duševnih bolezni sodobnega časa ter krepitve duševnega in telesnega zdravja, prav tako pa bodo pridobili znanja, ki jim bodo omogočala vključevanje v raziskovalno delo in prenos spoznanj v psihološko prakso.

Vpisni pogoji

  • Diploma študijskega programa 1. stopnje Biopsihologija ali Psihologija v obsegu najmanj 180 KT, ali
  • diploma dosedanjega univerzitetnega enopredmetnega študijskega programa Psihologija (sprejet pred 11.6.2004), ali
  • diploma študijskega programa 1. stopnje ali dosedanjega univerzitetnega študijskega programa (sprejet pred 11.6.2004) z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT.