Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
? ECTS kreditnih točk: 60 KT za celotni študij
? Pridobljen naziv: Magister profesor zgodovine in …
?️ Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Program oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledano osebnost. Študentom omogoči, da si pridobijo temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih študentje obvladajo, dosegajo visoke mednarodne standarde. Študentje so sposobni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposobni pa so tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj, jih kritično ovrednotiti ter posredovati.

Študentje so skozi celoten študij spodbujani k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence študentom omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja, še posebej pa opravljanje poklica učitelja zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.

V okviru programa tako študentje poglabljajo svoje zgodovinsko znanje, uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta ter specialistično znanje o zgodovini kot šolskem predmetu, se usposabljajo za samostojno raziskovalno in znanstveno delo na področju didaktike zgodovine ter se usposabljajo za vsestransko pedagoško delo, pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine na različnih stopnjah izobraževanja.

Vpisni pogoji

  • Končan prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program istih disciplin ali
  • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov s strokovnih področij jezikoslovja, družboslovja ali humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končan katerikoli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu s strokovnih področij jezikoslovja, družboslovja ali humanistike ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji in obsegajo do 60 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
292SledilciSledite