Dvopredmetni učitelj: fizika – matematika

  Pedagoška fakulteta Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta) Pedagoška fakulteta Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Profesor matematike (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Diplomant dvopredmetnega študijskega programa za izobraževanje učiteljev pridobi temeljno strokovno znanje za izobraževanje iz dveh predmetnih področij: Biologija, Fizika, Gospodinjstvo, Kemija, Matematika, Računalništvo in Tehnika. Obenem pridobi specialno-didaktična znanja z dveh izbranih predmetnih področij izobraževanja skupaj s praktičnim pedagoškim usposabljanjem, temeljna strokovna znanja s področja pedagoških, psiholoških, filozofskih in socioloških ved, ki so pomembna za delovanje v vzgoji in izobraževanju.

  Študijski program Dvopredmetni učitelj je oblikovan ob upoštevanju temeljnih načel evropskega visokošolskega prostora, kot so bila izoblikovana v bolonjskem procesu, zato po prvi stopnji omogoča zaposlitev ali nadaljevanje študija. Je program prve stopnje, zato še ne omogoča samostojnega opravljanja strokovnega dela v zavodih na področju vzgoje in izobraževanja.
  Program omogoča nadaljevanje študija na 2. bolonjski stopnji in s tem pridobitev kvalifikacije za samostojno delovanje v zavodih na področju izobraževanja obeh izbranih predmetnih področjih.

  Diplomanti prvostopenjskega študijskega programa bodo lahko s študijem nadaljevali v ustreznem študijskem programu na drugi stopnji ter si pridobili kvalifikacijo za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju ali pa se bodo z diplomo prve stopnje zaposlovali kot pomočniki pri strokovnem delu na širšem področju vzgoje in izobraževanja. Diploma in poglobitev naravoslovno matematičnega in tehničnega znanja, kar omogoča pričujoči študij, bosta omogočila zaposlovanje in samostojno delovanje v družbenih dejavnostih ter v svobodnih poklicih, kjer je pomembno kritično, eksaktno, logično-matematično mišljenje.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

  Študijske smeri

  Program je sestavljen iz dveh predmetnih področij študijskega programa “Dvopredmetni učitelj”.

  Prejšnji članekKemijska tehnologija
  Naslednji članekKemija
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing