Kemijska tehnologija

Način študija:
Redni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS)
Kraj izvajanja: Maribor

O študijskem programu

Cilji programa so pridobitev osnovnih znanj iz kemije in kemijske tehnologije, razvoj sposobnosti za reševanje aplikativnih tehnoloških problemov.

Diplomirani inženirji kemijske tehnologije (VS) lahko opravljajo poklice, kot so kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo,… Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme.

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na 2. stopnji v okviru študijskih programov druge stopnjes področja kemije, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.