Edukacijske politike

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Pedagoška fakulteta UL
Trajanje študija:
IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister edukacijskih politik
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti študente in študentke za poglobljeno poznavanje šolskih politik na institucionalni, lokalni, nacionalni oziroma mednarodni ravni, za njihovo proučevanje in načrtovanje.

Študijski cilji obsegajo doseganje usposobljenosti za avtonomno in strokovno ter etično reflektirano delovanje v različnih institucionalnih in civilno družbenih okoljih, v katerih bodo študentje delovali.

Program poglablja poznavanje ključnih sodobnih konceptualizacij edukacije in njenega proučevanja ter načrtovanja. Poglobljeno poznavanje konceptualizacij odločilno prispeva k sposobnosti ocenjevanja aktualnih edukacijskih politik, proučevanju najpomembnejših delov le teh in načrtovanju mogočih sprememb na področju skrbi za kulturni in človeški kapital. Razvijanje sposobnosti raziskovalnega pristopa k področju edukacijskih politik omogoča reflektiran pristop k načrtovanju edukacijskih politik na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja od vrtcev pa do visokega šolstva. Hkrati študij usposablja za delo v delih upravnega aparata lokalne, regionalne in državne ravni, ki se ukvarjajo s področjem edukacije. Samostojno delo, delo v skupini, sposobnost analizirati, svetovati in usmerjati politike na področjih in ravneh edukacije so praktični cilji študijskega programa druge stopnje.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje s strokovnih področij: izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, humanistika in umetnost ali družbene, poslovne, upravne in pravne vede, v obsegu vsaj 180 KT, ali
  • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij v obsegu vsaj 180 KT ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij: izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, humanistika in umetnost ali družbene, poslovne, upravne in pravne vede, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo od 10 do 60 KT, ali
  • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.067€