Izobraževalna fizika – enoviti magistrski študijski program druge stopnje

Način študija:
Redni
Stopnja:
Enoviti magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Trajanje študija:
REDNI študij (5 let)
ECTS kreditnih točk:
300 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister profesor predmeta fizika in predmeta ... / magistrica profesorica predmeta fizika in predmeta ...
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje na predmetni stopnji v OŠ in vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol in vseh gimnazij. Temeljni cilj programa je, da magistri dobijo ustrezno širok razgled po stroki, hkrati pa so z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljeni za delo z učenci in dijaki.

Študijski program magistre usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebnih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične in strokovne kompetence za poučevanje stroke.

Vpisni pogoji

Za usmeritev Izobraževalna fizika in izobraževalna kemija:

 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v naslednjih srednješolskih programih:
  farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, kemijski tehnik
  in izpit iz enega od maturitetnih predmetov Matematika, Fizika; izbrani predmet
  ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi; ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Za umeritev Izobraževalna fizika in izobraževalna matematika:

 • opravljena splošna matura ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Za usmeritev Izobraževalna fizika in izobraževalno računalništvo:

 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v naslednjih srednješolskih programih: tehnik računalništva in izpit iz enega od maturitetnih predmetov Matematika, Fizika; izbrani predmet
  ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi; ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Za usmeritev Izobraževalna fizika in izobraževalna tehnika:

 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v naslednjih srednješolskih programih: elektrotehnik, gradbeni tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik računalništva
  in izpit iz enega od maturitetnih predmetov Matematika, Fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi; ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.