Izobraževalna biologija – enoviti magistrski študijski program druge stopnje

Način študija:
Redni
Stopnja:
Enoviti magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Trajanje študija:
REDNI študij (5 let)
ECTS kreditnih točk:
300 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister profesor predmeta biologija in ... / magistrica profesorica predmeta biologija in ...
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je izobraziti magistre, ki bodo delovali s pozicij kritičnega praktika, da bodo lahko strokovno in suvereno (tako s stališča bioloških, kot pedagoško – didaktičnih ved) izvedli priprave na pouk, pouk (v razredu ali izven njega) ter ovrednotili lastno delo na vseh primarnih in sekundarnih, pod posebnimi posebnimi pogoji, pa še na višjih strokovnih šolah.

Poleg temeljnega poslanstva, ki je poučevanje, morajo obvladati znanja in spretnosti, ki jim omogočajo opravljanje drugih del in nalog ter dejavnosti, ki se pričakujejo od učiteljev v osnovni in srednji šoli. Psihološko-pedagoška znanja jim morajo omogočati osnovna svetovanje učencem in staršem na področju učinkovitega učenja. Hkrati pa lahko širina znanj magistrov in fleksibilnost omogoča delovanje in zaposlitev tudi izven sfere izobraževanja v javni upravi, dejavnostih v založništvu, izobraževalnih centrih, novinarstvu, gospodarstvu,…

Vpisni pogoji

Usmeritev Izobraževalna biologija in izobraževalna fizika:

 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v naslednjih srednješolskih programih: farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, kemijski tehnik in izpit iz enega od maturitetnih predmetov Matematika, Fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi; ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Usmeritev Izobraževalna biologija in izobraževalna kemija:

 • opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v naslednjih srednješolskih programih: farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, kemijski tehnik, hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik, kmetijsko podjetniški tehnik in izpit iz enega od maturitetnih predmetov Matermatika, Fizika, Biologija, Kemija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi; ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Usmeritev Izobraževalna biologija in izobraževalna matematika:

 • opravljena splošna matura ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Usmerite Izobraževalna biologija in izobraževalno računalništvo:

 • opravljena splošna matura ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Usmeritev Izobraževalna biologija in izobraževalna tehnika:

 • opravljena poklicna matura v naslednjih srednješolskih programih: farmacevtski tehnik , tehnik laboratorijske biomedicine, kemijski tehnik, gozdarski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, veterinarski tehnik, kmetijsko podjetniški tehnik
  in izpit iz enega od maturitetnih predmetov Matematika, Fizika, Biologija, Kemija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi.
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.