Sponzorirano

  Ekonomist

  Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola
  🚩 Način študija: Redni Izredni
  🎓 Stopnja: Višješolski
  🏛️ Univerza: Višješolski zavodi
  🏢 Zavod: Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola
  📅 Trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Celje
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Ekonomisti so v poslovnem svetu nepogrešljivi za izvedbo uspešnega poslovanja na prodajno-nabavnih področjih proizvodov in storitev ter spremljanju poslovanja z organizacijskega in finančno-računovodskega vidika.

  Program ekonomist je modularno zasnovan višješolski program, ki temelji na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Program je mednarodno primerljiv. Prilagojen je potrebam delodajalcev in nudi široke zaposlitvene možnosti v gospodarstvu in negospo­darstvu.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
  Sponzorirano

  Exit mobile version