Ekonomist

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
  ? ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: Ekonomist
  ?️ Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Cilj programa je izobraziti ekonomiste z dovolj širokim in poglobljenim strokovno–teoretičnim in praktično uporabnim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja in s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov.
  Diplomanti pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciala, organizacija poslovanja, poslovna logistika in podobno, s strokovnim znanjem s področja prodaje, financ, poslovne logistike in poslovanja.

  Vpisni pogoji

  • Končana splošna matura ali
  • končana poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
  • opravljen, mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.