Sociologija kulture (enopredmetni)

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Filozofska fakulteta UL

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani sociolog kulture (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

O študijskem programu

Program izhaja iz razvoja dosedanjega študijskega programa. Izpostavlja tiste vsebinske in razvojne značilnosti, zaradi katerih je v razmerah evropske primerljivosti in prehoda na bolonjski proces mogoče in potrebno program sociologije kulture v širšem smislu osamosvojiti. Enopredmetni program Sociologija kulture upošteva smernice razvoja sodobne družbe, kjer prihaja do novih povezav in zlivanja med družbenimi sferami, zaradi katerih kulture ni mogoče več razumeti brez razumevanja teh procesov. Hkrati torej sociologija sodobnih družb zahteva pritegnitev analitičnih postopkov, razvitih za analizo kulturnih praks v ožjem pomenu, na družbene procese, ki tradicionalno niso bili obravnavani kot kulturni, sociologija kulturnih praks pa na vsakem koraku zahteva analizo družbenih razmerij, ki te prakse določajo. Evropsko primerljivi programi tudi odražajo prepoznanje nuje po povezovanju in umeščanju študija kulture v širše družboslovne in humanistične okvire. Program Sociologija kulture takšno povezovanje naslanja na tradicije sociološkega raziskovanja na dosedanjih programih na Oddelku za sociologijo in ga razširja v interdisciplinarno humanistično polje, ki ga z zunanjo izbirnostjo omogoča študij na Filozofski fakulteti.

Program je poseben v slovenskem prostoru po svojem poglobljenem teoretskem pristopu, ki vključuje poznavanje klasične in temeljne sociološke misli ter razvija analitske osnove, oprte na najnovejše epistemološke in teoretske premike v polju družboslovja in humanistke. Študij je zasnovan tako, da na začetku gradi na širokih temeljnih socioloških in širše družboslovno-humanističnih znanjih, ki jih v višjih letnikih razvija v specialna in posebna sociološka polja. Specifike teh teoretsko vsebinskih usmeritev podajajo osnove za preučevanje procesov oblikovanja kolektivnih identitet, nacionalne pripadnosti in kulturne razpetosti družbe med tradicijo in izzivi sodobnega časa. Študentom omogočajo prepoznavanje in razumevanje kulturnih in identitetnih politik nacionalne skupnosti ter soočenja lokalnih posebnosti v organiziranju kolektivnega kulturnega življenja s širšimi konteksti integracijskih in globalizacijskih procesov: ti vodijo do zbliževanja kultur in novega vrednotenja medkulturnih stikov. S svojo programsko usmeritvijo študij Sociologije kulture opravlja tudi pomembno poslanstvo v izobraževanju kadrov, ki suvereno in samostojno prispevajo k razvoju medkulturnega dialoga države in njenih vizij globalnega civilizacijskega sodelovanja.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €

Prejšnji članek
Naslednji članek
30,075OboževalciVšečkaj
3,625SledilciSledite
533SledilciSledite
292SledilciSledite
73NaročnikovNaročite se