Farmacija (enoviti magistrski)

  Fakulteta za farmacijo Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (5 let) Fakulteta za farmacijo Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 300 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Magister farmacije
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj enovitega magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog kjerkoli na farmacevtskem področju: lekarniška dejavnost, industrija, klinično biokemični in drugi diagnostični laboratoriji, ter mu obenem dati ustrezno osnovo za nadaljevanje študija na doktorski stopnji.

  Splošne kompetence, ki jih pridobi diplomant, so: sposobnost analiziranja, kritičnega vrednotenja, iskanja rešitev ter reševanjakonkretnih strokovnih farmacevtskih, klinično biokemijskih, farmacevtsko tehnološkihin farmacevtsko biotehnoloških ter toksikoloških problemov, ki se pojavljajo v različnihdelovnih okoljih; usposobljenost in ustrezno širino za nadaljevanje usposabljanja na doktorski stopnji; ustrezno usposobljenost za avtonomnost pri odgovornem izvajanju strokovnih del terpri analizi strokovnih vprašanj; usposobljenost za individualno strokovno delo, za delo v skupini in znanja, potrebnapri strokovnem komuniciranju z bolniki ter strokovnjaki s svojega in sorodnih področij; ustrezna znanja za razumevanje in uporabno sodobnih tehnik in metod po vsehnivojih kompleksnosti, uporabnih na celotnem farmacevtskem in kliničnobiokemičnem področju; usposobljenost za zagotavljanje kakovosti zdravil in postopkov; ustrezno etično oblikovano strokovno osebnost za izvajanje poslanstva farmacevta.

  Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v srednješolskem programu farmacevtski tehnik in izpit iz predmeta splošne mature: kemija ali fizika ali
  • opravljena poklicna matura v srednješolskem programu kemijski tehnik in izpit iz predmeta splošne mature: biologija ali
  • opravljena poklicna matura v srednješolskem programu veterinarski ali kozmetični tehnik in izpit iz predmeta splošne mature: fizika ali
  • pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekLaboratorijska biomedicina
  Naslednji članekIndustrijska farmacija
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing