Laboratorijska biomedicina

  Fakulteta za farmacijo Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta) Fakulteta za farmacijo Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Temeljni cilj programa je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov za delovna mesta v medicinskih laboratorijih različnih ožjih področij v laboratorijski medicini, v raziskovalnih inštitucijah ter za delovna mesta v dejavnostih, ki so povezana z laboratorijsko medicino. Program daje osnove za nadaljevanje študija na magistrski in/ali specialistični stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

  Splošne kompetence, ki jih pridobi diplomant, so: sposobnost analiziranja, kritičnega vrednotenja, iskanja rešitev ter reševanja konkretnih strokovnih laboratorijskih problemov, ki se pojavljajo v različnih delovnih okoljih; ustrezno usposobljenost za avtonomnost pri izvajanju strokovnih del ter pri analizi strokovnih problemov; usposobljenost za individualno strokovno in raziskovalno delo, za delo v skupini in znanja, potrebna pri komuniciranju in objavljanju rezultatov; ustrezna znanja za razumevanje, uvedbo, uporabo in vrednotenje sodobnih tehnik in metod, uporabnih na strokovnem in raziskovalnem področju laboratorijske medicine; usposobljenost za zagotavljanje kakovostnih postopkov; ustrezno etično oblikovano strokovno osebnost za delo z bolniki in biološkim humanim materialom in za delo v biomedicinskih raziskavah.

  Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, kemija, fizika ali biotehnologija – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
  • pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekKozmetologija
  Naslednji članekFarmacija (enoviti magistrski)
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing