Fizika

Način študija:
Izredni
Stopnja:
Doktorski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Trajanje študija:
IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Doktor znanosti
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Po končanem študiju se doktorji znanosti lahko zaposlijo: na področju industrijskih aplikativnih raziskav, pri razvoju in implementaciji novih tehnologij, na najzahtevnejših razvojnih področjih izobraževanja fizike, pri aplikaciji ekonofizike na področju vodenja in upravljanja kompleksnih poslovnih sistemov v ekonomiji, bančništvu in zavarovalništvu. Lahko se vključujejo v interdisciplinarne projekte na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov, v raziskave kompleksnih sistemov v medicini, diagnostiki, farmaciji,…

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program druge stopnje ali
  • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene obveznosti v skupnem obsegu 35 KT iz predmetov: Statistična termodinamika (8 KT), Modelska fizika (10 KT), Fizika kompleksnih sistemov (7 KT) in Uvod v znanstveno raziskovalno delo (10 KT), ali
  • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.970 €

Študijske smeri

  • Biofizika
  • Fizika
  • Izobraževalna fizika
Prejšnji članek
Naslednji članek