Fizika

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Doktor znanosti
  Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Po končanem študiju se doktorji znanosti lahko zaposlijo: na področju industrijskih aplikativnih raziskav, pri razvoju in implementaciji novih tehnologij, na najzahtevnejših razvojnih področjih izobraževanja fizike, pri aplikaciji ekonofizike na področju vodenja in upravljanja kompleksnih poslovnih sistemov v ekonomiji, bančništvu in zavarovalništvu. Lahko se vključujejo v interdisciplinarne projekte na področju sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih sistemov, v raziskave kompleksnih sistemov v medicini, diagnostiki, farmaciji,…

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program druge stopnje ali
  • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene obveznosti v skupnem obsegu 35 KT iz predmetov: Statistična termodinamika (8 KT), Modelska fizika (10 KT), Fizika kompleksnih sistemov (7 KT) in Uvod v znanstveno raziskovalno delo (10 KT), ali
  • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.970 €

  Študijske smeri

  • Biofizika
  • Fizika
  • Izobraževalna fizika
  Prejšnji članekEkološke znanosti
  Naslednji članekMetalurške tehnologije

  Urednica revije Študent