Ekološke znanosti

  Pročelje rektorata Univerze v Mariboru

  Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Doktor znanosti
  Kraj izvajanja: Maribor

  O študijskem programu

  Program je namenjen pridobivanju poglobljenih teoretskih in praktičnih znanj študentov za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov na področju ekologije ter k iskanju novih rešitev v stroki in znanosti.

  Študentom je s programom omogočeno pridobivanje vedenj, znanj in praktičnih spretnosti, s katerimi bodo usposobljeni za vrhunsko samostojno prepoznavanje znanstvenoraziskovalnih problemov, ustrezno načrtovanje in izvedbo znanstvenoraziskovalnega dela na bazičnem in aplikativnem področju ekologije ter za uspešno aplikacijo novih spoznanj širše v praksi.

  Vpisni pogoji

  • Končan študijski program druge stopnje ali
  • končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, ali
  • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti v višini 60 KT s področij biologije, ekologije in ostalih naravoslovnih ter splošnih predmetov programa, ali
  • končan študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 2.970 €

  Prejšnji članekGrafična in medijska tehnika
  Naslednji članekFizika

  Urednica revije Študent