Grafična in medijska tehnika

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Naravoslovnotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomant grafične in medijske tehnike (VS)
Kraj izvajanja:
Ljubljana

Logotip Naravoslovnotehniška fakulteta

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka primerne poklicne širine, ki bo sposoben voditi tehnološko zahtevne procese v grafični dejavnosti in z grafiko povezani medijski dejavnosti.

Skladno s principi bolonjskega procesa pomeni program, v primerjavi s sedanjimi, odmik od filozofije poučevanja s sicer korektnim nizanjem različnih tehnologij položenih na izbrane naravoslovne vsebine. Privzeta je filozofija učenja, v kateri so poleg osvojenih znanj pomembne tudi druge kompetence diplomantov, njihove veščine in spretnosti, v tem primeru s poudarkom na praktični orientaciji. Zaradi hitrega razvoja tehnoloških postopkov na področju grafične in medijske tehnologije diplomant doseže široko začetno teoretično in strokovno znanje in razumevanje povezano z zavedanjem in sposobnostjo stalnega dodatnega izobraževanja.

Diplomanti so s pridobljenimi znanji in vključenim praktičnim semestrom zaposljivi v manjših ter srednje velikih grafičnih in papirno predelovalnih podjetjih ter tudi v založništvu in trgovini.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000 €

Prejšnji članek
Naslednji članek