Matematika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Mariboru
Zavod:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister matematike
Kraj izvajanja:
Maribor

O študijskem programu

Cilj programa je, da študentje pridobijo poglobljeno znanje matematike in sicer z enega izmed treh področij: splošna matematika, računalniška matematika in finančna matematika.

Magistri pridobijo tudi znanja s področja računalništva, fizike, ekonomije, ki dopolnjujejo pridobljena matematična znanja. Sistem izbirnih predmetov študentom omogoča, da pridobijo tudi dodatna specifična znanja v skladu z izbiro ustrezne študijske smeri. Diploma na 2. stopnji jim omogoča različne možnosti študija na 3. stopnji ali pa zaposlitev povsod tam, kjer potrebujejo profile z zmožnostjo poglobljene matematične analize in razumevanja zahtevnejših sistemov.

Prav tako študij na 2. stopnji študentom omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov novih ali spremenjenih okoliščin, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Vpisni pogoji

 • Zaključen študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541, samo matematika) ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo izobraževalna matematika, finančna matematika, matematika v ekonomiji in financah), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na
  prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra I (8 ECTS), Diskretna matematika I (7 ECTS), Numerične metode in simbolno računanje (8 ECTS) ali
 • zaključen študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo praktična matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
  naslednje obveznosti: Algebra I (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS) ali
 • zaključen Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija (0511), okoljske znanosti (0521), kemija (0531), fizika (0533), načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612), razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613), Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0619), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske
  tehnologije (IKT) (0688), tehnika (071), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788), ekonomija (0311), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 55 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Analiza II (8 ECTS), Algebra I (8 ECTS), Diskretna matematika I (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS), Analiza IV (8 ECTS), Algoritmi (7 ECTS), Verjetnost (8 ECTS) ali
 • zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom ali
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij:
  izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna med 10 do 60 ECTS.
Prejšnji članek
Naslednji članek