Fizika in astrofizika

  Stavba Univerze v Novi Gorici

  ⏲️ Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (-1 leta)
  ? ECTS kreditnih točk: -1 KT za celotni študij
  ? Pridobljen naziv: magister/ magistrica fizike
  ?️ Kraj izvajanja: Ajdovščina

  O študijskem programu

  Magistrski študijski program »Fizika in astrofizika« se izvaja v dveh modulih, astrofizika in fizika trdne snovi. Oba modula sta raziskovalno usmerjena in ponujata posebne teme na posameznih področjih. Študenti so tesno vključeni v raziskovalne dejavnosti laboratorijev in centrov Univerze v Novi Gorici ter njenih partnerskih institucij.

  Raziskava uvaja state-of-the-art znanosti in vrhunske tehnologije in tako program ponuja svetovno konkurenčnost njenih diplomantov in si prizadeva za njihovo poklicno ali akademsko kariero.

  Vpisni pogoji

  Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področja naravoslovno-matematičnih ali tehničnih ved.

  Diplomati, ki so zaključili dodiplomski študijski program z drugih področij, naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo. Glede na usmeritev predhodnega študija študijska komisija odloči o ustreznosti pridobljenih kompetenc ter lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Dodatne obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje ali z opravljanjem izpitov v programih za izpopolnjevanje.

  Po merilih za prehode lahko v 2. letnik stopnje preidejo študenti študijskih programov druge stopnje s katerihkoli področij, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Komisija za študijske zadeve študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

  Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

  Prejšnji članekFizika in astrofizika
  Naslednji članekZnanost o materialih

  Urednica revije Študent