Fizika in astrofizika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Univerzitetni
Univerza:
Univerza v Novi Gorici
Zavod:
Fakulteta za naravoslovje UNG
Trajanje študija:
REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani fizik (UN)
Kraj izvajanja:
Ajdovščina

O študijskem programu

V času študija prve stopnje študenti dobijo bogato teoretično in eksperimentalno znanje ter začetne izkušnje z znanstveno-raziskovalnim delom.

Med študijem so študenti vpeti v raziskovalno delo v šestih laboratorijih in centrih Univerze v Novi Gorici, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo: Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev, Laboratorij za fiziko organskih snovi, Laboratorij za večfazne procese, Center za raziskave atmosfere, Laboratorij za raziskave materialov in Laboratorij za kvantno optiko.

Vključevali se bodo v aktivnosti mednarodnih astrofizikalnih kolaboracij, kar jim bo omogočalo delo z meritvami observatorijev in teleskopov kot so Pierre Auger, Cherenkov Telescope Array, Fermi LAT, Swift, Liverpool Telescope in Gaia.

Prvostopenjski študij je nadgrajen z Magistrskim študijskim programom druge stopnje “Fizika in astrofizika”, ki v okviru modulov Astrofizika in Fizika trdne snovi ponuja specializirane vsebine iz dveh izjemno aktualnih področij sodobne fizike.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov – izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi, ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Prejšnji članek
Naslednji članek