Geodezija in geoinformatika

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister inženir geodezije in geoinformatike
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo pridobili poglobljena in usmerjena znanja in veščine iz temeljnih področij geodezije in geoinformatike, glede na izbiro izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja geodezije in geoinformatike ali iz z geodezijo in geoinformatiko povezanega področja.

V okviru študija študentje spoznajo tradicionalna načela nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. Seznanjeni so z vsemi posebnostmi v Sloveniji ter Evropi, kot posledica posebnih zgodovinskih, družbeno-ekonomskih ali geografskih značilnosti. Z delom v skupinah, projektnim delom in problemskih nalogah se privajajo dela v skupini, javnega nastopanja ter poslovanja s strankami in se aktivno vključujejo v raziskave. Vsa pridobljena teoretična znanja v največji možni meri preskusijo na primerih vaj in reševanju zahtevnih nacionalnih ali ozko strokovno usmerjenih problemov in projektov, kar jim omogoča lažjo vključitev v prakso po končanem študiju in razumevanje problematik področij geodezije in geoinformatike.

Vpisni pogoji

  • Diploma univerzitetnega študija 1. stopnje geodezija in geoinformatika ali
  • diploma visokošolskega študija 1. stopnje študija tehnično upravljanje nepremičnin ter pred vpisom opravljeni diferencialni izpiti iz predmetov univerzitetnega študija 1. stopnje geodezija in geoinformatika: Matematika 2, Fizika in Višja geodezija v skupnem obsegu 20 KT, ali
  • diploma visokega strokovnega študija geodezija pred uvedbo bolonjskih programov ali
  • diploma univerzitetnega študija 1. stopnje drugih študijev ter pred vpisom opravljen individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • diploma visokošolskega študija 1. stopnje drugih sorodnih tehničnih študijev ali študijev geoznanosti ter pred vpisom opravljen individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • diploma drugih sorodnih visokošolskih strokovnih tehničnih študijev ali študijev geoznanosti ter pred vpisom opravljen individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 KT.