Geologija

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Naravoslovnotehniška fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
magister inženir geologije
Kraj izvajanja:
Ljubljana

Logotip Naravoslovnotehniška fakulteta

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa Geologija je usposobiti strokovnjake, ki so sposobni reševati probleme s področja osnovnih raziskav večine geoloških ved, kot tudi delo na področju aplikacij in reševanje interdisciplinarnih problemov. Sposobni so samostojno reševati zahtevne in visoko specializirane probleme in naloge na izbranih področjih geologije.

Študentje nadgradijo temeljna znanja iz vseh področij geologije. Glede na osebni interes se širše specializirajo z izbiro modula študija, v okviru izbirnih vsebin znotraj modula pa dodatno poglobijo specifična znanja izbranih ožjih področij geološke stroke ali interdisciplinarnih pristopov.

Vpisni pogoji

  • Končan univerzitetni študijski program prve stopnje Geologije ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja geologije, ki se izvaja na fakultetah v Sloveniji ali tujini ali
  • končan univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih področij, ki se izvajajo na visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini, če kandidat pred vpisom opravi tiste študijske obveznosti iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Geologija, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu od 10 do 60 ECTS. Obveznosti se določijo glede na kandidatovo področje prvostopenjskega študija in jih za vsakega posameznika posebej določi študijska komisija Oddelka za geologijo.
Prejšnji članek
Naslednji članek