Glasbena pedagogika

  Akademija za glasbo Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) Akademija za glasbo Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Profesor glasbe – glasbeni pedagog (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Tekom študija glasbene pedagogike se študent usposobi za načrtovanje in izvajanje glasbene vzgoje ter zborovskega petja na osnovnošolski in srednješolski ravni splošnega izobraževanja ter programov na predšolski ravni v glasbenem šolstvu pod mentorstvom učitelja. Prav tako se usposobi za načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne skupine na področju neformalnega izobraževanja ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci.

  Diplomanti lahko nadaljujejo študij na drugostopenjskem magistrskem programu glasbene pedagogike, s katerim pridobijo kompetence za samostojno opravljanje poklica učitelja glasbe v osnovnih in srednjih šolah ter v glasbenem šolstvu v programih na predšolski stopnji. Pridobljene kompetence jim omogočajo tudi sodelovanje v profesionalnih kulturnih ustanovah (organizacija in vodenje glasbeno-kulturnih dogodkov), na področju glasbeno-amaterskih dejavnosti (zborovodstvo, glasbena animacija, vodenje glasbenih dejavnosti) in v medijih (delovanje v uredništvih in redakcijah razlicnih medijev v povezavi z glasbo in glasbenim izobraževanjem).

  Vsi kandidati morajo za vpis opraviti sprejemni preizkus, s katerim se preverjajo njihova glasbena znanja, glasbeno-umetniška nadarjenost in pedagoške preddispozicije.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura na programih umetniške gimnazije glasbene smeri ali matura na drugih gimnazijskih programih ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba ali
  • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program in
  • uspešno opravljen sprejemni preizkus.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 3.300 €.

  Prejšnji članekEkonomske in poslovne vede
  Naslednji članekGlasbena umenost
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing