Glasbena umenost

  Akademija za glasbo Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta) Akademija za glasbo Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Glede na smer, npr. diplomirani glasbenik čembalist (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Cilj prvostopenjskega programa glasbena umetnost je izobraziti nadarjene glasbenike s srednješolskim znanjem s področij smeri tega programa za opravljanje umetniških poklicov. Ob izbirnem pedagoškem modulu diplomanti pridobijo tudi delna znanja, potrebna za prenašanje svojega znanja – za pedagoško dejavnost za področja, ki so opredeljena s smermi tega programa.

  Z uspešno zaključenimi smermi programa so diplomanti usposobljeni za nadaljevanje študija na enakih smereh drugostopenjskega magistrskega programa glasbena umetnost, s katerim pridobijo znanja in kompetence glasbenegih umetnikov s področja svojih smeri in ob izbranem pedagoškem modulu znanja in kompetence pedagoga za področja svojih smeri v osnovnem in srednjem glasbenem šolstvu.

  Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja, ki je prilagojen obsegu maturitetnega preverjanja znanja. Kandidati, ki nimajo končane umetniške gimnazije glasbene smeri, morajo opraviti tudi preizkus znanja v obsegu srednješolskega znanja iz premetov solfeggio, glasbeni stavek in glasbena zgodovina.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali zaključni izpit na srednji glasbeni šoli ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba ali
  • pred 1. 6. 1995 končam katerikoli štiriletni srednješolski program in
  • uspešno opravljen preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja.

  Šolnina

  Za izredni študij, posamezni letnik: 4.500 €.

  Prejšnji članekGlasbena pedagogika
  Naslednji članekGlasbena pedagogika
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing