Gledališka režija

  Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Ljubljana

  Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta) Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Ljubljana
  ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
  Pridobljen naziv: Diplomirani gledališki režiser (UN)
  Kraj izvajanja: Ljubljana

  O študijskem programu

  Cilj študija gledališke režije je, da se študentje tako v teoriji kot v praksi ustvarjalno srečajo z vsemi polji in možnostmi gledališča, jih začnejo opazovati, spoznavati, raziskovati, postopoma obvladovati, jih uporabljati in slednjič z njimi ustvarjati.

  Tekom študija se seznanijo s poljem igralskega ustvarjalnega procesa, z dramaturškim poljem dogodka ter montaže, z vizualno-prostorskim poljem, z zvokovnim poljem, s prostorom teksta in njegovo analizo in prostorom konteksta. Teorija v študiju režije predstavlja širino v osnovnih poljih, praksa pa globino v osnovnih poljih. Skupaj predstavljata edini možni ustvarjalni način vstopa v umetnost režije.

  Vertikala študija, ki je potrebna, da bi teorija in praksa sploh lahko obstajali v prostoru in času, predstavlja nenehno vzpodbujanje ustvarjalnosti, širine, individualnosti, spontanosti, izvirnosti, imaginacije, osnovnih umetniških kvalitet (občutek za formo, celoto, lepoto, simbol…), gojenje zaupanja pa tudi dvoma in kritike, ljubezni do umetnosti ter predanosti ustvarjalnim izzivom in vrhunskim kriterijem svoje stroke.

  Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – opravljen preizkus posebne nadarjenosti in ustrezne psihofizične sposobnosti ter izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
  • Opravljena splošna matura ali
  • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
  Prejšnji članekFilm in televizija – smer filmsko in televizijsko snemanje
  Naslednji članekDramaturgija in scenske umetnosti
  marketing [afna] nevtron.eu

  Marketing