Dramaturgija in scenske umetnosti

Način študija:
Redni
Stopnja:
Magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL
Trajanje študija:
REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk:
120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister dramaturgije in scenskih umetnosti
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj programa na drugi stopnji je usposobljenost magistrov, skladno z izbrano smerjo študija (Zgodovina, teorija in kritika scenskih umetnosti in Dramaturgija in dramsko pisanje), za delo pri izvedbi zahtevnih znanstvenih, strokovnih in umetniških projektov. Drugostopenjski program nadaljuje prvostopenjski program Dramaturgija in scenske umetnosti, na katerem dobijo študentje vsa potrebna teatrološka znanja, ki jih usposabljajo tako za opravljanje praktičnih dramaturških opravil v gledaliških in sorodnih ustanovah, na radiu, pri filmu in televiziji, za teoretično-raziskovalno in arhivsko delo v gledaliških in njim sorodnih institucijah, ter osnovna znanja, ki so potrebna za pisanje različnih dramskih besedil, od umetniških (različne dramske zvrsti) do drugih kritičnih in publicističnih člankov za strokovno javnost in množične medije, le da je na drugi stopnji poudarek na samostojnem znanstvenem, strokovnem in umetniškem delu oziroma ustvarjanju.

Magistri so glede na dobljeno znanje sicer specializirani in diferencirani v teoretsko in praktično usmeritev, vendar jim obvezne skupne vsebine zlasti v prvem letniku študija omogočajo hitro in učinkovito adaptacijo na specifične okoliščine posamezne delovne naloge oz. projekta. Za razliko od diplomantov prve stopnje so magistri/magistrice mnogo bolj samostojni, usmerjeni v specialne vednosti in sposobni pridobljena spoznanja avtorsko razvijati. Dramaturški profil magistra dramaturgije in scenskih umetnosti je zasnovan intenzivno in poglobljeno ter omogoča ustvarjalne povezave z drugimi strokovnimi in umetniškimi profili oz. sodelavci v umetniški produkciji tako v gledališču, na radiu, na televiziji in pri filmu kot tudi v drugih (denimo tiskanih) medijih. Teatrološko znanje dramaturga je mednarodno primerljivo in ustreza evropskim standardom za omenjeno področje.

Vpisni pogoji

  • Za vse kandidate – uspešno opravljen preizkus posebne nadarjenosti.
  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih umetniških oziroma strokovnih področij humanistike in družboslovja (še posebej s področij dramaturgije, študijev scenskih oz. uprizoritvenih umetnosti, teatrologije, primerjalne književnosti,…), ali
  • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij ter pred vpisom opravljene študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 KT, ali
  • končano enakovredno izobraževanje v tujini.
Prejšnji članek
Naslednji članek