Sponzorirano

  Gospodarska in tehniška logistika

  Fakulteta za logistiko
  🚩 Način študija: Redni Izredni
  🎓 Stopnja: Visokošolski
  🏛️ Univerza: Univerza v Mariboru
  🏢 Zavod: Fakulteta za logistiko UM
  📅 Trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
  🪙 ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
  📍 Kraj izvajanja: Celje
  Sponzorirano

  O študijskem programu

  Temeljni cilji študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje operativnih aktivnosti v poslovanju logistične in nelogistične organizacije ter v poznavanje organiziranja konkretnih logističnih operacij.

  Program je namenjen vsem, ki se želijo takoj po opravljeni diplomi zaposliti in delati na operativnih produkcijskih nalogah. Program je usmerjen v takojšno uporabo teoretično pridobljenih znanj, zato je dan velik poudarek praktičnemu delu v organizaciji, ki je lahko proizvodno ali storitveno podjetje, lahko pa je tudi državna administracija (vojska, policija, carina,…), zavodi ali podobno.

  Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

  Šolnina

  Za izredni študij, 1. letnik: 1.817 €, 2. letnik: 1.817 €, 3. letnik: 2.001€


  Exit mobile version