Gospodarski inženiring

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Visokošolski
Univerza:
Univerza v Novi Gorici
Zavod:
Poslovno-tehniška fakulteta UNG
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk:
180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Diplomirani gospodarski inženir (VS)
Kraj izvajanja:
Nova Gorica

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti praktično usmerjene strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v tehnološko, ekonomsko in organizacijsko problematiko proizvodnih podjetij in področja storitev ter bodo po končanem študiju sposobni prevzeti zahtevne in odgovorne naloge v proizvodnih podjetjih in storitveni dejavnosti v skladu s spodaj navedenimi kompetencami.

Študij usposobi diplomante razumeti in obvladovati tako organizacijsko-ekonomske kot tudi tehnične probleme v podjetju. Od diplomantov se pričakuje celostno strokovno povezovanje znanj s področja tehnologije, organizacije in ekonomike ter številna praktična znanja za vodenje poslovnih in tehnoloških sistemov.

Diplomanti so usposobljeni za delo predvsem na področjih: upravljanje in vodenje tehnoloških in poslovnih sistemov, vodenje proizvodnih procesov v industriji, trženje inženirskih storitev in industrijskih izdelkov, snovanje, vodenje in vrednotenje investicijskih projektov, snovanje strateških in operativnih razvojnih načrtov, sodelovanje pri razvoju tehnoloških procesov, nadzor računalniško podprtih sistemov. Večinoma se zaposlujejo v tako imenovanem srednjem managementu, kjer opravljajo dela vodje proizvodnje, vodje vzdrževanja, vodje komerciale, delajo pa tudi kot prodajni inženirji in podobno.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura ali
  • opravljen zaključni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800 €