Teologija – enoviti magistrski študijski program

Način študija:
Redni, Izredni
Stopnja:
Enoviti magistrski
Univerza:
Univerza v Ljubljani
Zavod:
Teološka fakulteta UL
Trajanje študija:
REDNI in IZREDNI študij (5 let)
ECTS kreditnih točk:
300 KT za celotni študij
Pridobljen naziv:
Magister teologije
Kraj izvajanja:
Ljubljana

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti diplomante, da bodo kot teologi z znanstveno doslednostjo, etično-duhovno držo in široko, interdisciplinarno razgledanostjo zmožni odgovarjati na verske, kulturne, družbene in etične izzive ter potrebe sodobnega časa in prostora.

Študij se začne s splošnim prikazom humanistično-filozofskih, zgodovinsko-kulturnih in psihološko-socioloških temeljev in kontekstov verovanja, nato pa se osredotoči na značilnosti krščanskega razodetja, verovanja in oznanjevanja ter svetovanja s teološko etičnega vidika. Od uvodnih vprašanj gre k vedno bolj specifičnemu in poglobljenemu teološkemu znanju, ki temelji na interdisciplinarnem preučevanju temeljnih besedil religije, filozofije in drugih humanističnih ved.

Po končanem študiju je magister/magistrica teologije usposobljen, da z znanstveno doslednostjo, etično-duhovno držo in široko, interdisciplinarno razgledanostjo odgovarja na verske, kulturne, družbene in etične izzive ter potrebe sodobnega časa in prostora.

Študij je namenjen tako laikom kakor duhovniškim ali redovniškim kandidatom. Laiki so zaposljivi v cerkvenih službah in na področju verske, karitativne, socialne in vzgojne dejavnosti. Mnogi delajo v javni upravi, na političnem področju in na področju stikov z javnostjo, v medijih in založniških hišah, kot organizatorji kulturnih in drugih dogodkov.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali
  • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: angleščina, biologija, ekonomija, elektrotehnika, filozofija, geografija, glasba, informatika, psihologija, računalništvo, sociologija, umetnostna zgodovina, zgodovina; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi ali
  • pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.400 €